Próba biszkopta – próba dla osób, które zaczynają swoją przygodę z harcerstwem: próba biszkopta

Samarytanka – próbę układasz razem z drużynową po uzupełnieniu specjalnej ankiety, która znajduje się w linku: samarytanka- ankieta

Karta na samarytankę: samarytanka- karta

Wędrowniczka – próbę realizujesz w Kapitule Wędrowniczki „Zielone Wzgórze” działającej w hufcu, zadania układasz ze swoją opiekunką (harcerka o stopniu wędrowniczki) po zgłoszeniu na kapitułę. Kartę zadań możesz dostać od kapituły, opiekunki lub klikając w link: wędrowniczka

Żeby zgłosić się na kapitułę wyślij mejla, w wiadomości podaj swoją jednostkę, stopień, opiekunkę i cel spotkania. Mail kapituły: hufiecwrzos.wedrowniczki@gmail.com

Harcerka Rzeczypospolitej – próbę realizujesz w Kapitule HR działającej w chorągwi, zadania układasz ze swoją opiekunką (harcerka o stopniu HR), tryb zgłaszania opisany jest na stronie chorągwi: zachodnieharcerki