Wędrowniczki i wędrownicy to młodzież w wieku
od 15 do 18 lat. Pracuje ona drużynami żeńskimi i męskimi.
Realizacja pracy wychowawczej w oparciu o system zastępowy przyjmuje odmienne formy niż w drużynie harcerzy.
Dopuszczalny jest zarówno stały jak i doraźny, zmienny
podział na patrole – dostosowany do realizacji zadań
wychowawczych i programowych, a także podział na sekcje
– powstałe w jednym konkretnym celu lub skupiające
uczestników o podobnych zainteresowaniach. Istotą wędrownictwa jest samodoskonalenie i poszukiwanie swojego
miejsca w dorosłym życiu, a także realizowana indywidualnie
i w grupie służba. Działania, które podejmują wędrowniczki
i wędrownicy często są dla nich wyczynem i przygodą
życia.

ŹRÓDŁO: http://www.zhr.pl/wp-content/uploads/2013/12/Podstawowe-zasady-wychowania-harcerskiego-w-ZHR.pdf