Marzec i kwiecień

Marzec
13.03 kawiarenka z p. Kasia
20-23.03 biwak
28.03 wieczor skupienia drużyny z innymi wedro

Kwiecień
24.04 kawiarenka
25.04 zbiórka drużyny
30.04-3 05 zlot okręgu

Płatności:

15.03 KMH (kto jedzie),

25.03 zlot okręgu 60 zł.