CZUWAJ

8 Szczecińska Drużyna Wędrowniczek „Feniks” skupia dziewczyny w wieku 15-18 lat. Jednostka należy do Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Działa na terenie Szczecina w Szczecińskim Hufcu Harcerek „Wrzos” i Szczecińskim Szczepie ZHR …