Składki roczne 2018

Składkę roczną należy wpłacić do 8 stycznia na konto drużyny z tytułem „składka związkowa i programowa 2018, imię i nazwisko”. Składka wynosi 240 zł za cały rok lub 150 zł/os. dla rodzeństw w szczepie.
Konto: 8 SDW FENIKS Okręg Północno-Zachodni
21 2490 0005 0000 4600 3851 3510